Go to the top

İnsanlar neden gayrimenkul satın almak isterler?

Ertuğrul Aylan / Blog, Yatırım / 0 Comments

İnsanlar, kendilerine bir kullanım faydası sağlaması için gayrimenkul satın almak isteyeceklerdir. Eğer alınacak bu gayrimenkul bir konutsa, bu konutta barınabilirler. Bu gayrimenkul bir arazi ise, onun üzerinde tarım ya da hayvancılık yapabilirler. Ticari bir gayrimenkule sahiplerse imalat, depolama ya da ticaret yapabilirler.

İkinci olarak insanlar başkalarının kullanımına bırakmak üzere gayrimenkul satın almak isteyebilirler. Bu durumu biraz açıklayalım, bir kişiye fayda getiren bir gayrimenkulü kullanıyorsanız, siz de onun karşılığında bir bedel ödemek(kira) durumunda kalırsınız. Bu durumda bir kira getirisi almak amacıyla da insanlar gayrimenkul alırlar. “Bugün gayrimenkul alalım, bugün paramızı toplu halde bir gayrimenkule bağlayalım ama yarın, ertesi yıl ve daha uzun yıllar o gayrimenkulün nakit(kira) getirisinden istifade edelim” diyebiliriz.

Ayrıca, insanlar ileride satmak niyetiyle de gayrimenkul satın alırlar. Bugün 100 liraya adlığını, daha sonraki bir tarihte daha yüksek bir fiyatla satmak amacında olabilirler. Bununla birlikte insanlar; ailelerine, çocuklarına ileride bir güvence olsun diye de gayrimenkul satın alırlar.

Ayrıca Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi diğer gelişmiş ülkelere göre zayıftır. Emekli maaşlarının düşük olması sebebiyle, ilave bir gelir sağlaması için insanlar tasarruflarını gayrimenkule yöneltmektedir. Kısaca, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak, bir tür sosyal güvenlik aracıdır.

Türk toplumu gayrimenkul yatırımını sevmekte, toprağa ya da genel olarak gayrimenkule bağlılık çok büyük önem arz etmektedir. Bunun kökeninde Türk insanının gayrimenkulü hep kendine sağlam bir güvence olarak kabul etmesi yatmaktadır.

Gayrimenkul, Türkiye’de zenginliğin somut bir göstergesi olmaktadır. Bir adamın çok varlıklı olduğundan bahsederken de, şu kadar hisse senedi, şu kadar tahvili var demiyoruz. Adamın bağı bostanı, hanı hamamı var, Adana’nın yarısı bunların diyoruz. Toplum olarak soyut bir servet alığımız henüz çok zayıf. Serveti handa hamamda somutlaştırarak ifade etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bazı insanlar bir sosyal statü göstergesi olarak da gayrimenkul yatırımı yapabilirler. Servetlerinin kamusal alanda görünür olması için gayrimenkul yatırımı yapabilirler.

Toplarsak insanalar başta kullanım, kira getirisi, serveti koruma, sosyal güvence, ailelerini koruma, gösteriş ve daha farklı birçok nedenlerle, gayrimenkule ilgi göstermektedir.

Leave a Comment