Go to the top

Ticari gayrimenkule yatırımın yoğunlaştığı bir yaş dönemi var mıdır?

Ertuğrul Aylan / Blog, Yatırım / 0 Comments

Ticari gayrimenkul yatırımı konut yatırımına nispetle daha yüksek bir tasarruf düzeyini gerektirmesinin yanı sıra bireylerin yatırım ufukları ve risk algılarına bağlıdır. İnsanlar hayata atıldıkları ilk yıllarda öncelikle temel barınma ihtiyaçlarını karşılamak durumundadırlar. Bu nedenle konut yatırımı her zaman ticari amaçlı gayrimenkul yatırımından daha önceliklidir. Ancak insanlar temel ihtiyaçlarını tatmin etmenin ötesi geçtiklerinde, gelecek için birikim yapabilmeye başladıklarında yani insanlar finansal olgunluğu eriştiklerinde değişik yatırım araçlarıyla karşı karşıya kalırlar. Bu yatırım araçları; borsa, hisse senedi, tahvil, mevduat, altın vs. olduğu gibi gayrimenkul de olabilir. Bu gayrimenkuller arsa olabileceği gibi konut da, ticari gayrimenkul de olabilir. Ama ticari gayrimenkul yatırımı belli bir ticari iş yapma tecrübesi gerektirir. Kiracı seçme, müzakere yapma, kira sözleşmesi hazırlama, tahsilatlarla ilgilenme gibi hem mesai hem de belli bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Diğer yandan ekonomik konjonktürde meydana gelen değişiklikler ticari gayrimenkulleri daha çok etkilediğinden, iş hayatıyla ilgili insanların ticari gayrimenkul yatırımını daha çok tercih ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenlere bağlı olarak ticari gayrimenkul piyasası daha çok ileri yaşlarda ki yatırımcıların aktif olduğu bir yapı sergiler.

Leave a Comment