Go to the top

Arazi ve arsa kavramları arasında nasıl bir fark vardır?

Ertuğrul Aylan / Blog, Yatırım / 0 Comments

Arazi olarak adlandırılan toprak parçası, bir imar planına girmemiş, uygulama imarı planı görmemiş yeryüzü parçasıdır. Toprak parçasının ham hali olarak düşünebilirsiniz. Bu arazi üzerinden plan yapıldıktan sonra arsa haline dönüşmektedir.

Arsa haline gelen bu parça; konut alanı, kentsel çalışma alanı, turizm alanı, korunacak alan, sosyal altyapı alanı, açık ve yeşil alanı, teknik altyapı, enerji üretim depolama ve dağıtım alanı gibi kullanılacağı fonksiyonun ismini almaktadır.

Leave a Comment